Bài học mới

Thì hiện tại hoàn thành – I have done part.3

bang-dong-tu-bat-quy-tat-tieng-anh-chi-tiet-va-day-du-nhat
Trong bài học ngữ pháp tiếng anh tuần này, website

Thì tương lai đơn (SIMPLE FUTURE) p.2

A small business team of four men and women looking pleased with themselves
Trong bài lần trước, blog tự học tiếng anh đã

Tiếng anh giao tiếp – Bài 16: Hỏi địa điểm

tieng-anh-giao-tiep-bai-6-do-you-want-something-to-drink
Trong bài học tiếng anh giao tiếp kì này, website tự học tiếng

Tiếng anh giao tiếp – Bài 42: Giúp một người bạn chuyển đi

ly-thuyet-va-cach-su-dung-cau-tuong-thuat-trong-tieng-anh
Trong bài học tiếng anh giao tiếp kì này, website tự học tiếng
Xem Tiếp

Ngữ pháp tiếng anh

Thì hiện tại hoàn thành – I have done part.3

bang-dong-tu-bat-quy-tat-tieng-anh-chi-tiet-va-day-du-nhat
Trong bài học ngữ pháp tiếng anh tuần này, website

Thì tương lai đơn (SIMPLE FUTURE) p.2

A small business team of four men and women looking pleased with themselves
Trong bài lần trước, blog tự học tiếng anh đã

Thì hiện tại đơn ( Simple Present )

ngu-phap-tieng-anh-2
Trong bài học ngữ pháp tiếng anh tuần này, website
Xem Tiếp

Tiếng anh giao tiếp

Tiếng anh giao tiếp – Bài 16: Hỏi địa điểm

tieng-anh-giao-tiep-bai-6-do-you-want-something-to-drink
Trong bài học tiếng anh giao tiếp kì này, website tự học tiếng

Tiếng anh giao tiếp – Bài 42: Giúp một người bạn chuyển đi

ly-thuyet-va-cach-su-dung-cau-tuong-thuat-trong-tieng-anh
Trong bài học tiếng anh giao tiếp kì này, website tự học tiếng

Tiếng anh giao tiếp – Bài 49: Đón một người bạn

tieng-anh-giao-tiep-bai-1-ban-den-tu-dau
Trong bài học tiếng anh giao tiếp kì này, website tự học tiếng
Xem Tiếp
Tắt Quảng Cáo [X]